Daniel Gordon Studio

Still Life with White Poppies and Blue Lemons
Still Life with White Poppies and Blue Lemons
37.5" x 29.75", Pigment Print
2018

Back to Blue Room, James Fuentes, 2018